Zelfmoordlijn
zelfmoordlijn.jpg

1 De Zelfmoordlijn is een hulplijn voor iedereen die met zelfdoding in aanraking komt. Zoals mensen die aan zelfdoding denken, mensen die ooit een poging tot zelfdoding ondernomen hebben, verontruste mensen over iemand die (mogelijk) suïcidaal is en nabestaanden met vragen of nood aan steun en begrip.

Telefoon:
Je kan de Zelfmoordlijn bellen op het nummer 02/649 95 55. Het nummer is overal gratis, ook met mobiele telefoon en in het buitenland. De Zelfmoordlijn is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen op 7. Wie belt kan altijd anoniem blijven.

Ook als je belt voor iemand anders -’derden’ zoals wij ze noemen- kan je jouw verhaal doen. De beantwoorde zal samen met jou bekijken hoe je de derde het best kan ondersteunen, en wat jou kan helpen om hem of haar te ondersteunen.
De gesprekken aan de Zelfmoordlijn worden niet beantwoord door professionele hulpverleners (psychologen, psychiaters, …) maar door deskundig opgeleide vrijwilligers. Zij helpen je om het crisismoment te overbruggen. Bij hen kan je je verhaal kwijt en kan je open over je zelfdodingsgedachten praten, zonder veroordeeld te worden. Er gewoon eens over kunnen praten en je begrepen voelen kan al deugd doen. Daarnaast zal de vrijwilliger samen met jou zoeken naar manieren om met je problemen en zelfdodingsgedachten om te gaan.

Het centrum baseert, haar hulpverlening op drie uitgangspunten van suïcidepreventie. Ten eerste proberen ze de suïcidale gedachte van de zelfdodingsdaad te stoppen. Ten tweede proberen ze het verband tussen de wens om te sterven sterk verbonden te houden met de wens om te leven. Ten derde blijft er in crisissituaties altijd een behoeft om contact te hebben.

1 aantal woorden:266