Werkgroep Verder
logo%2520verder%2520def.jpg

Werkgroep Verder:
Werkgroep Verder is een samenwerkingsverband tussen de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG – VVI), Tele-Onthaal, Similes, CAW - Slachtofferhulp, Centrum ter Preventie van Zelfmoord, Centra voor Morele Dienstverlening en tal van nabestaanden - ervaringsdeskundigen.

Missie:
De Werkgroep Verder behartigt de belangen van nabestaanden na zelfdoding door het coördineren, organiseren en ondersteunen van initiatieven voor / door nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen.
Heeft als doel te sensibiliseren, de opvang van nabestaanden te verbeteren en het thema “rouw na zelfdoding” bespreekbaar te maken in onze samenleving.

Visie:
Iemand is “nabestaande na zelfdoding” wanneer men iemand heeft verloren door zelfdoding in zijn onmiddellijke omgeving. We bedoelen hiermee dus de intieme kring van familieleden en vrienden van iemand die door zelfdoding om het leven is gekomen; maar dus ook collega’s, klasgenoten, hulpverleners,….

Rouwen na zelfdoding is een individueel proces (“rouwen is als een vingerafdruk”).
Het is dan ook belangrijk een zo groot en breed mogelijke waaier van informatie, activiteiten en steunpunten aan te bieden, zodat nabestaanden op gelijk welk moment van het rouwproces de zorg kunnen vinden die ze nodig hebben.

Werkgroep Verder is:
•Lid van IASP (International Association for Suicide Prevention).
•Lid van INSS (International Network for Suicide Survivors).

Coördinaten:
p/a CGG PassAnt vzw
Beertsestraat 21 - 1500 Halle
Tel. 02 361 21 28
Fax 02 361 77 17
e-mail eb.tenyks|redrevpeorgkrew#eb.tenyks|redrevpeorgkrew
Rek 734-0073279-53 (IBAN: BE53 7340 0732 7953 / BIC: KREDBEBB)

aantal woorden: 229