Suicidepreventiewerking Van De Centra Geestelijke Gezondheid
  • 1Organisatie:

Sinds januari 2000 is de Suïcidepreventiewerking van de CGG geïntegreerd in de reguliere werking van de CGG.
1. De stuurgroep
De stuurgroep is samengesteld uit een vertegenwoordiging van de FDGG, Zorgnet, de directies van de betrokken CGG en de preventieverantwoordelijke. Op uitnodiging wordt de stuurgroep bijgestaan door preventiemedewerkers.
2. Het suïcidepreventie-team
Het suïcidepreventieteam bestaat uit de preventiemedewerkers van de CGG en de preventieverantwoordelijke.

  • Missie en doelstelling

Het doel van Suïcidepreventiewerking :
•het op professionele manier ontwikkelen en realiseren van de suïcidepreventie in de CGG zelf en ten behoeve van andere, maatschappelijk relevante actoren.
•het verankeren van de suïcidepreventie binnen het beleid en de praktijk van CGG vanuit een langetermijnvisie.

Elke suïcidale persoon, naasten en nabestaande wordt op verantwoorde wijze opgevangen. Het CGG heeft een draaiboek waarin de activiteiten en verantwoordelijkheden duidelijk zijn omschreven, evenals de opvang van nabestaanden (familie en hulpverleners). Het is een set van aanbevelingen toegespitst op de verschillende fasen in een individueel hulpverleningstraject in een CGG (van aanmelding tot afsluiting). Dit document weerspiegelt het beleid van het CGG.

Het opvangen van nabestaanden
In elke provincie is er een contactpersoon binnen het CGG die de werking voor nabestaanden (gespreksgroepen) ondersteunt.

De opvang van nabestaanden in de CGG en de coördinatie en werking van gespreksgroepen voor nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen vergt een bijzondere aanpak. De realisatie van deze doelstelling wordt opgenomen door Werkgroep Verder (www.werkgroepverder.be) waarmee nauw wordt samengewerkt.

  • Contact en communicatie gegevens

CGG Eclips Deelwerking De Schelp
Elyzeese Velden 74
9000 Gent

• Telefoon: 09 235 22 41
• Fax: 09 235 22 49
• E-mail: eb.nerednaalveitneverpdroomflez|spilce#eb.nerednaalveitneverpdroomflez|spilce
• E-mail: eb.spilceggc|ereirresnoc.i#eb.spilceggc|ereirresnoc.i
• Website: www.suicidepreventievlaanderen.be

1 Aantal woorden: 232