Suïcidepreventie in de praktijk

klik hier voor het document

Synthese: Eerste hoofdstuk van het boek ‘Suïcidepreventie in de praktijk’ van Ad Kerkhof

Hoofdstuk 1 Terminologie en definities

Inleiding

Terminologie en definities is het eerste hoofdstuk van het boek ‘Suïcidepreventie in de praktijk’ van Ad Kerkhof. In dit eerste hoofdstuk gaan ze dieper in op wat zelfdoding eigenlijk juist is en de terminologie die erbij hoort.

Suïcide of zelfdoding

In het boek zal de term suïcide en zelfdoding vaak voorkomen. Wat die termen juist inhouden vind je in het volgende puntje. Naast die twee termen heb je ook nog de term zelfmoord. Die wordt hier niet gebruikt, omdat dat eerder een negatief beeld geeft. Het gebruik van de term ‘zelfmoord’ wordt ook sterk afgeraden door suïcidologen.

Definitie

Onder suïcide of zelfdoding verstaan we een handeling met dodelijke afloop door de overledene geïnitieerd, in de verwachting van een dodelijke of potentieel dodelijke afloop, met de bedoeling gewenste veranderingen aan te brengen.
Deze definitie van suïcide of zelfdoding is de definitie die overeenkomt met die van Wereldgezondheidsorganisatie.
Deze definitie zal in het artikel volledig worden uitgelegd, zodat men weet wat al dan niet thuishoort bij het begrip zelfdoding of suïcide.

Doodsgedachten

Soms denken mensen eens aan de dood. Dit kan op verschillende manieren. De eerste manier is dat ze met grote angst naar hun eigen dood denken. Dit wordt doodangst genoemd. Een tweede manier is dat men eerder onschuldig aan de dood denkt. Een laatste manier is eerder serieus te noemen wanneer men heel obsessief aan zijn dood denkt. Dit is zo wanneer men zijn eigen begrafenis tot in een kleinste detail gaat voorbereiden. We noemen dit doodsgedachten.

Suïcidale ideatie of suïcidale gedachten

Wanneer iemand doodsgedachten heeft die te maken hebben met zelf de dood te bespoedigen, dan spreekt men van suïcidale gedachten. De term ‘suïcidale gedachten’ moeten we toch gaan nuanceren. Het gaat enkel om mentale processen die centreren rond het zelf uitvoeren van handelingen om zichzelf te doden of zichzelf te beschadigen.

Suïcidaliteit

Onder suïcidaliteit verstaan we het geheel aan gedachten, wensen , fantasieën, suïcidepogingen en voorbereidingshandelingen waarmee iemand feitelijk of mentaal bezig is.


BRONNEN:
1. Claes, L., Vandereycken, W. & Vertommen, H. (2004). Zelfverwondend gedrag: een overzicht van de verschillende varianten en betekenissen. Psychopraxis, 6(5), 181–187.
2. De Leo, D., Burgis, S., Bertolote, J., Kerkhof, A.J.F.M. & Bille Brahe, U. (2006). Definitions of suicidal behaviour: lessons learned from the WHO/EURO Multicentre Study. Crisis, 27(1), 4–15.
3. Duker, P.C.C. & Didden, R. (Red.) (1998). Behandelingsstrategieën bij zelfverwondend gedrag. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
4. Grimland, M., Apter, A. & Kerkhof, A.J.F.M. (2006). The phenomenon of suicide bombing: a review of psychological and nonpsychological factors. Crisis, 27(3), 107–118.
5. Reinders, U. J.L. & Das, C. (2007). De lijkschouw in de praktijk. Maarn: Prelum Uitgevers