NSCR
NSCR-logo_nl.jpg

* NSCR = Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) is een nationaal onderzoekinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Justitie en de Vrije Universiteit Amsterdam. Het NSCR is in Amsterdam gevestigd. Het NSCR beweegt zich vanuit een fundamentele en interdisciplinaire onderzoeksoriëntatie op het snijvlak van theorie, praktijk en beleid. Het NSCR stelt zich de onderstaande doelen om een rol van betekenis te spelen in het nationale en internationale wetenschappelijk onderzoek op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving.

* Contact:
Telefoon: 020 598 5239
Fax: 020 598 3975
Email: ln.rcsn|rcsn#ln.rcsn|rcsn
Website: www.nscr.nl