Nabij Zijn
nabijzijnlogo.gif

1Nabij zijn

Zelfhulpgroep voor rouwenden

De zelfhulpgroep voor rouwenden in de Westhoek NABIJZIJN vzw is een zelfhulpgroep voor rouwenden na ZELFDODING maar waar alle nabestaanden, zowel familieleden, vrienden en hulpverleners elkander kunnen ontmoeten in een sfeer van sereniteit, van vertrouwen, van openheid en van wederzijds begrip.
Wij hebben contacten met diverse hulporganisaties die, indien nodig of desgewenst, kunnen instaan voor professionele begeleiding.

OPVANG, ONDERSTEUNING en BEGELEIDING bij

zelfdoding
eenzaamheid en leegte
schuldgevoelens
steun zoeken : waar?
wat met mijn toekomst?
assertiviteit in de rouw
juridische problemen
levensbalans
signalen voor en na het overlijden
signalen na het overlijden
verlies - loslaten - afscheid
kinderrouw
perinatale rouw
rouwen met kinderen
tederheid en intimiteit
rouw bij ouderen
uitgestelde rouw
chronische rouw
vergeten? vergeven?
rouwrituelen
mannen rouwen anders dan vrouwen

*Contact:
Bezoekadres: Ontmoetingscentrum Nabij-Zijn
Koning Albertstraat 31
8600 Diksmuide

Telefoon: 051 50 59 89
GSM: 0497 61 36 15
Fax: 051 50 59 89
E-mail: eb.tenelet|32ldvyug#eb.tenelet|32ldvyug
Website: www.nabijzijn.net
Website: www.zelfhulp.be

links: http://users.telenet.be/limen/limensite/

1 Aantal woorden: 158