Marc De Hert
  • Naam: De Hert
  • Voornaam: Marc
  • Functie: Psychiater-psychotherapeut, adjunct-kliniekhoofd bij het UC St. Jozef Kortenberg
  • Contact:

Dr. M. De Hert, UC St. Jozef
Leuvensesteenweg 517
B-3070 Kortenberg, België

images.jpg
  • Recente publicaties:

De Hert, M., Cohen, D., Co
rrell, C. (2010). Impact des antipsychotiques sur la mortalité des patients schizophréniques ?. Minerva: Tijdschrift voor Evidence-based Medicine, 9(10), 122-123.

De Hert, M., Cohen, D., Correll, C. (2010). Heeft het gebruik van antipsychotica een impact op mortaliteit bij mensen met schizofrenie?. Minerva: Tijdschrift voor Evidence-based Medicine, 9(9), 106-107.

Vancampfort, D., Knapen, J., De Hert, M., van Winkel, R., Deckx, S., Raepsaet, J., Remans, S., Probst, M. (2010). Fysiotherapie bij mensen met schizofrenie. Een literatuuronderzoek. Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie, 120(3), 92-99.

De Hert, M., Detraux, J., Peuskens, J. (2010). Practice and services for psychoscial rehabilitation of people with schizophrenia in Belgium. Italian Journal of Psychopathology, 16, 255-265.

De Hert, M., Talent, J., Bervoets, C., Delatte, B., Domken, M., Gillain, B., Matton, C., Mertens, C., Dubois, V. (2010). Praktijk en diensten voor psychosociale rehabilitatie van mensen met schizofrenie in Belgie. Neuron, 15(6), 1-8.

Dobbelaere, M., De Hert, M. (2010). Metabole en endocriene bijwerkingen van atypische antipsychotica bij kinderen en jongeren. Richtlijnen voor de klinische praktijk. Tijdschrift voor Geneeskunde.

De Hert, M., Dekker, J., Wood, D., Kahl, K., Holt, R., Moller, H. (2010). Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis. Tijdschrift voor Geneeskunde, 66(6), 269-281.

Scheen, A., Gillain, B., De Hert, M. (2010). Maladie cardiovasculaire et diabète chez les personnes atteintes d'une maladie mentale sévère. 2ème partie: Evaluation du risque et stratégie de prise en charge. Médecine des Maladies Métaboliques, 4(2), 223-230.

Scheen, A., Gillain, B., De Hert, M. (2010). Maladie cardiovasculaire et diabète chez les personnes atteintes d'une maladie mentale sévère. 1ère partie: Epidémiologie et influence des médicaments psychotropes. Médecine des Maladies Métaboliques, 4(1), 93-102.

De Hert, M., Lecompte, D., De Bleeker, E., Hulselmans, J., Janssen, F., Mertens, C., Vandendriessche, F., Peuskens, J., Wampers, M. (2009). Bestaat er een associatie tussen schizofrenie en obesessief-compulsieve symptomen. Neuron, 14(9), 5-10.

Hulselmans, J., Lecompte, D., De Bleeker, E., De Hert, M., Janssen, F., Mertens, C., Peuskens, J., Hellebuyck, H., Wampers, M. (2009). Schizofrenie en suicidaal gedrag. Neuron, 14(8), 5-13.

Demunter, L., Van Bouwel, L., De Rijdt, L., Lacluyse, K., De Hert, M., Peuskens, J. (2009). De benadering van vroege psychose vergt intensieve samenwerking: implementatie binnen VRINT. Tijdschrift voor Geneeskunde, 65(20), 935-944.