Juridische Context
  • Koninklijk besluit tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de diensten van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld (27 april 2007, BS 7 juni 2007).
  • Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie ingesteld inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (28 maart 2007, BS 16 mei 2007).
  • Wet betreffende de euthanasie (1) (28 mei 2002, BS 22 juni 2002).