Igz
LogoIGZ_tcm294-247838.png

* IGZ = Inspectie voor de gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel

*Contact

Per telefoon:
Binnen kantoortijden: 088 -120 5000 (lokaal tarief)

Buiten kantoortijden kunt u alleen voor spoedgevallen terecht op het telefoonnummer van het ministerie van VWS 070 – 340 5050. Zij kunnen vervolgens contact opnemen met de dienstdoende inspecteur.

Per mail:
ln.zgi|tekol#ln.zgi|tekol

Per post of per fax:
Inspectie voor de Gezondheidszorg
Postbus 2680
3500 GR Utrecht
Faxnummer: 088- 120 50 01