Handboeken
 • De Cock, L. (2009). Psychogeriatrie : een medische gids : psychische verschijnselen bij ouderen beter herkennen en begrijpen. Leuven: Davidsfonds.
 • De Klerk, S. , van Emmerik, A. & van Giezen, A. (2010). Omgaan met zelfbeschadiging en suïcidaal gedrag. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Demyttenaere, B. (2006) Met de dood voor ogen: zelfmoordgedrag bij jongeren, Antwerpen, Manteau
 • Haekens, A. & Hermans, J. (2008). Geen eind aan mijn pijn? : over uitzichtloos psychisch lijden. Antwerpen: Garant.
 • Keeman, N., Schadé, E. (2008). Spoedeisende hulp in de huisartsenpraktijk Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Kerkhof, A., van Luyn, J.B. (2010). Suïcidepreventie in de praktijk Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Tholen, A.J., Berghmans, R. L. P. (1954-), Huisman, J., Legemaate, J. , Nolen, W.A., Polak, F. & Scherders, M.J.W.T. (2009). Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis. Utrecht: De Tijdstroom.
 • Tulkens, R., (2007) De draad kwijt! de draad kwijt?: jongeren doorbreken taboe suïcide, Amsterdam, SWP
 • Vandaele, H. (2010). Zorg om het levenseinde: een ethisch-filosofisch perspectief. Antwerpen: Garant.
 • Vandereycken, C., Hoogduin, L., Emmelkamp G., (2008). Handboek psychopathologie deel 1 B.
 • Van Everdingen, J., Glerum, J.H., Wiersa, Tj., (2010). Diagnose en therapie 2010 Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.Linden, K., (2009) Psychiaterie Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
 • Van Heeringen, C. (2007) Handboek suïcidaal gedrag., Utrecht, De Tijdstroom
 • Van Hoek, P., Brinkman, F.(2009) Eigenlijk zegt u dat u dood wilt?! : In gesprek met een suïcidale cliënt. Barneveld, HNB/Nelissen
 • Van ’t Erve, M., Fiddelaers-Jaspers, R. (2008). Om alles wat er niet meer is. Jongeren over achterblijven na zelfdoding. Altiora/Averbode-Ten Have.
 • Verhoeven, C., (2010). Sporen achterlaten Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.