Ggz
ggz.jpg

*GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) kenmerkt zich door een grote diversiteit. Iedereen kan er mee te maken krijgen. Van jong tot oud, voor een korte of een langere periode. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderen met een autistismestoornis, iemand met een drankprobleem of schizofrenie of mensen met een depressie.

Binnen de ggz kan een patiënt geholpen worden door een ggz-instelling of een vrijgevestigde psychiater of psychotherapeut. Deze laatste twee zijn niet aangesloten bij GGZ Nederland.

*Contact:

Bezoekadres
Piet Mondriaanlaan 50/52
3812 GV Amersfoort

Telefoon: (033) 460 89 00
Fax:(033) 460 89 99

Postadres:
Postbus 830
3800 AV Amersfoort

website: www.ggznederland.nl