Frans Sluyter
imguitgesneden.jpg

* Naam: Sluyter
* Voornaam: Frans
* Functie: gedragsgeneticus
* Contact: ku.oc.oohay|retyuls_snarf#ku.oc.oohay|retyuls_snarf

meerdere artikels geschreven voor het tijdschrift Neuropraxis.
O.a.: 'woorden vooraf'dat gaat over hersenletsels en 'verslavingen'.