Eindwerken
  • Buyssens, M. (2007). Preventie bij suïcide (Beschrijvend onderzoek van praktische toepassing van een bestaand draaiboek m.b.t. preventie-suïcide op de afdeling "De Kering" ). Onuitgegeven verhandeling, KATHO, HIVV.
  • Deblaere, E. (2008). Suïcidepreventie op de PAAZ: een overzicht van de taakinhoud van de sociale dienst op de PAAZ-afdeling van het AZ Groeninge te Kortrijk inzake suïcidepreventie en voorstelling van twee specifieke methodieken ter aanvulling van het huidig takenpakket. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachlor Maatschappelijk Werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
  • Devroe, R., (2008). Het Vlaams actieplan ter preventie van zelfdoding en depressie: evaluatie van de campagne "Fit in je hoofd" KATHO IPSOC, Kortrijk
  • Rigolle, G. (2010). Nazorg bij suïcidepogingen: omgaan met suïcidepogers in de dienst slachtofferbejegening van de politie. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachlor Sociaal-Agogisch werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
  • Rousseeuw, C. (2010). Hulpverlening aan nabestaanden zelfdoding vanuit CAW slachtofferhulp: evaluatie en toekomstperspectief van het werken met vrijwilligers. (Ongepubliceerd) eindwerk Bachlor Sociaal-Agogisch werk. KATHO IPSOC, Kortrijk.
  • Vandenberghe, H. (2007). Pijn verzacht? Een beschrijvend onderzoek naar de aanpak van autodestructief gedrag op de Steiger te Menen. Onuitgegeven verhandeling, KATHO, HIVV.
  • Vangeel, J. (2009). Vergelijkend onderzoek naar de berichtgeving over zelfdoding in Vlaamse en Waalse kranten. (Ongepubliceerd) eindwerk Master Sociale wetenschappen. K.U.Leuven, Leuven.
  • Vermeulen, J. (2009). Zelfmoord in Japan: oorzaken van zelfdoding in het land van de rijzende zon. (Ongepubliceerd) eindwerk Master Letteren. K.U.Leuven, Leuven.
  • Vanhoutte, N., (2007). Politionele slachtofferbejegening van de PZ RIHO: een daadwerkelijke steun voor de nabestaanden van zelfdoding? KATHO IPSOC, Kortrijk
  • Vermeersch, C., (2006). Drijfveren tot suïcide bij personen met een majeure depressie. KATHO IPSOC, Kortrijk.