De Keijser Jos
d0906fbe-e6f0-40f6-bfeb-5959fc67fbbc.jpeg
  • Naam:de Keijser
  • Voornaam:Jos
  • Functie:hoofdopleider Klinische Psychologie en Psycho Therapie aan de RijksUniversiteit Groningen en psycholoog in GGZ Friesland
  • Contact: ln.wuor|wuor#ln.wuor|wuor
  • Publicatie:
  1. Behandelingsstrategieen bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking
  2. Verlies door suicide
  3. Waarom doet iemand dat?
  4. Werkboek voor nabestaanden