Centrum Ter Preventie Van Zelfmoord
cpz.png

Het centrum ter preventie van zelfdoding is gelegen in de Ferdinand Lenoirstraat in Jette. Het CPZ ontstond in het jaar 1979 en bestond in 2009 dus 30 jaar. De boodschap van het CPZ is duidelijk: Zelfdoding is te voorkomen, als mensen goed geïnformeerd worden en snel de juiste hulp kunnen vinden en krijgen! Hun site werd ook speciaal opgericht opdat mensen het begrip zelfdoding beter zouden begrijpen.

Het CPZ beschikt over drie diensten:

1. het Kenniscentrum: kennis over zelfdoding(spreventie) wordt toegankelijk en toepasbaar gemaakt. Ben je hulpverlener, student, journalist, leerkracht, … en zoek je meer informatie over zelfdoding en de preventie ervan? Dan ben je hier aan het juiste adres!
2. de Vormingsdienst: belangrijke sleutelfiguren en intermediairs worden getraind in zelfdodingspreventie. Zoek je als hulpverlener of begeleider een vorming in suïcidepreventie? Dan vind je hier de nodige info.
3. De Zelfmoordlijn: personen met zelfdodingsgedachten, hun omgeving en nabestaanden kunnen voor een hulpverlenend gesprek terecht op de gratis en erkende nooddienst.

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding vzw is een pluralistische vereniging met als basisdoelstelling het voorkomen van zelfdoding. De werking van het Centrum baseert zich op vier pijlers. Het Centrum wil
1. met de 'Zelfmoordlijn' 24 uur op 24 bereikbaar zijn voor mensen met suïcidale gedachten, mensen uit hun omgeving en nabestaanden.
2. het ruime publiek informeren en sensibiliseren om suïcidaal gedrag te herkennen, ernstig te nemen en bespreekbaar te maken.
3. de deskundigheid bevorderen van personen die vanuit hun functie geconfronteerd kunnen worden met suïcidaal gedrag.
4. een bijdrage leveren aan het onderzoek naar suïcidaal gedrag en de preventie ervan.

De wisselwerking tussen deze vier pijlers bepaalt de eigenheid van het Centrum en zorgt ervoor dat het een significante rol kan blijven spelen in de preventie van zelfdoding.
Het Centrum streeft ernaar haar basisdoelstelling te bereiken in overleg en in samenwerking met de overheid en relevante partners, waarbij complementariteit het uitgangspunt is.

Op hun site vind je verder ook nog meer informatie over het Centrum ter Preventie van Zelfdoding en haar werking: wanneer is het ontstaan, wie werkt er, wat is de visie van het CPZ, wie zijn de partnerorganisaties enzovoort.1