Caw Slachtofferhulp
logoslachtofferhulp.jpg

1 Ik bespreek de organisatie CAW Slachtofferhulp.
De afkorting CAW staat voor Centrum Algemeen Welzijn.

Wat is een CAW nu?
Een CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Een CAW is laagdrempelig. Hiermee bedoel ik dat contact opnemen heel gemakkelijk is, het vlot bereikbaar is, er geen wachtlijsten zijn en de eerste hulp gratis is. De hulpverlening van een CAW is vertrouwelijk en vrijwillig, men kan dus zelf beslissen of men nood heeft aan begeleiding na een traumatische gebeurtenis.

Wat doet een CAW precies?
CAW is voor iedereen toegankelijk en gratis. Het belangrijkste bij een CAW is dat ze de mensen proberen zelf in te zien wat hun mogelijkheden zijn. Ze trachten de mensen zelf te zoeken naar een goede oplossing. Een CAW zorgt ook voor een eventuele doorverwijzing naar een andere dienst. Ook juridisch advies wordt gegeven. Het opkomen voor een versterkt welzijn voor de mens, de omgeving en de bredere samenleving staan centraal.
Onder het CAW staan verschillende diensten, waaronder Slachthofferhulp. Naast slachtofferhulp bieden ze nog veel diensten aan zoals; thuisloosheid, begeleiding, welzijnswerk, opvang, politie, psychosociale begeleiding, samenleving partner geweld enz.

Ikzelf heb Slachtofferhulp bezocht te gent. Hierbij werd er uitgelegd wat Slachtofferhulp precies doet. Slachtofferhulp geeft begeleiding voor iemand die een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt. Vanuit de begeleiding wordt er vertrokken vanuit de beleving en de persoonlijke noden van het slachtoffer. Ze helpen de gevoelens en reacties van slachtoffers onder controle te houden en onderstrepen daarbij dat het om zeer normale reacties gaan.
Hoelang de begeleiding duurt hangt af van het slachtoffer zelf.

Naast begeleiding geeft Slachtofferhulp ook training en vorming. Dit houdt in dat men leert de mensen om te gaan met de eerste opvang bij een slachtoffer.
Wanneer er bijvoorbeeld een dodelijk ongeval is gebeurd, vraagt de politie altijd aan het bijhorend slachtoffer of ze om hulp mogen vragen van Slachtofferhulp. Na deze toestemming kunnen er zowel telefonisch als gewone gesprekken gebeuren. Soms volstaat een eerste intake-gesprek al voldoende, anderen hebben nood aan een langere begeleiding. In de gesprekken staan betrokkenheid en nabijheid gelijk.

1 Aantal woorden : 340