Bibliografie
 • APA (2003). Practice guidelines for the Assessment and Treatment of Patients with Suicidal Behaviors. Washington: APA.
 • Beerthuis R.J., & H.H. Harms (2001). Bewust gekozen dood. Medisch Contact, 56, 35, 1244-1245.
 • CBS (2005). Suïcidecijfers: 1572 suïcides in 2005. Voorburg: cbs.
 • Coid, J. (1983) ‘The Epidemiology of Abnormal Homicide and Murder Followed by Suicide’. Psychological Medicine, 13, 855-860.
 • Felthous, A.R. & A.G. Hempel (1995) ‘Combined Homicide-Suicides. A Review’. Journal of Forensic Sciences, 40, 846-857.
 • Frazier, S.H. (1975) ‘Violence and Social Impact’. In: J.C. Schoolar & C.M. Gaitz (eds.), Research and the Psychiatric Patient. New York: Brunner & Mazel.
 • Harris, L., & Hawton, K. (2005). Suicidal intent in deliberate self-harm and the risk of suicide: the predictive power of the Suicide Intent Scale. Journal of Affective disorders, 86, 225–233.
 • Heilä, H., Imometsä, E.T., Henriksson, M.M., e.a. (1997). Suicide and schizophrenia: a nationwide psychological autopsy study on age- and sex-specific clinical characteristics of 92 suicide victims with schizophrenia. American Journal of Psychiatry, 154, 1235–1242.
 • Hirschfeld, R.M.A., & Russell, J.M. (1997). Assessment and treatment of suicidal patients. The New England Journal of Medicine, 337, 13, 910–915.
 • Huisman, A., A.J.F.M. Kerkhof & P.B.M. Robben (2007). Richtlijnen voor de behandeling van suïcidale patiënten: een overzicht. In A.H. Schene e.a. (eds.) Jaarboek voor Psychiatrie en Psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 83-97.
 • Legemaate, J. e.a. (2006). Melden van incidenten in de gezondheidszorg. Den Haag: ZonMw.
 • Marzuk, P.M., K. Tardiff & C.S. Hirsch (1992) ‘The Epidemiology of Murder-Suicide’. Journal of the American Medical Association, 267, 3179-3183.
 • Milroy, C.M. (1993) ‘Homicide Followed by Suicide (Dyadic Death) in Yorkshire and Humbershire’. Medicine, Science and the Law, 33, 167-171.
 • Nieuwbeerta, P. & G. Leistra (2003) ‘Moord en doodslag in Nederland. Een overzicht van alle zaken in de periode 1992-2001’. Tijdschrift voor veiligheid en veiligheidszorg, 2, 36-57.
 • NVvP (2008). Richtlijn besluitvorming dwang: opname en behandeling. www.nvvp.net .
 • Postulart, M. & P. Nieuwbeerta (2007) Moord en zelfdoding 1992-2006. Codeboek en documentatie.Leiden: NSCR. Interne Publicatie. : full source reference
 • Verwey, B. (2006). Don’t forget, contributions to the assessment and management of suicide attempters in the general hospital. Academisch proefschrift Universiteit Leiden.
 • Voordewind, J. (2007). De noodkreet gehoord: preventieplan zelfdoding onder jongeren. Den Haag: ChristenUnie.