Welkom

Hallo !

Wij heten u van harte welkom op onze website.

Wie zijn wij ?

Wij zijn eerstejaars studenten Toegepaste psychologie aan de Katholieke Hogeschool Kortrijk.
Wij zitten in klas Cb. In opdracht van ICT moeten wij een website maken gebaseerd op het SOVA-thema.

Wat doen we ?

Ons thema is slachtofferhulp. Aangezien onze klasgroep te groot was hebben we ons opgesplitst in twee verschillende onderwerpen.
Wij bespreken op deze website Zelfdoding. Het thema zelfdoding werd gekozen omdat het een actueel thema is en omdat er nood is aan een beter preventiebeleid.